Public Art

Shingle Scope is an archaic information display in Estonian National Museum.

The display shows real-time pieces of information about Estonian localities through the perspective of open data streams. It shuffles through all the villages, towns and districts depicting life in Estonia by flipping it’s 324 wooden shingles.

(Longer english description WIP)


Laastutabloo on arhailine e-riigi infotabloo Eesti Rahva Muuseumis.

Puidust valgustkiirgavad laastud vaatavad infokiirteed läbi üraski silmade. Tänase päeva, praeguse tunni, käesoleva minuti kõige olulisemad andmehulgad räägivad kõikide Eesti asulate lugu.


Laastutabloo on Eesti Rahva Muuseumi Eesti püsinäitust sissejuhatav kunstiteos, mis on paigutatud fuajee alal püsinäituse sissepääsu kohale. Teos tervitab muuseumisse astunud külastajat ning kutsub näitusele sisenema.

Eesti püsinäituse kandev telg on “Ajarada”, mis läbib tervet 126 meetri pikkust näituseala. Ajarada algab tänapäevast ning viib välja kiviaega. Sissejuhatava teose eesmärk on haarata külastaja tänapäevast kaasa ning suunata sujuvalt rännakule läbi ajaloo.

Eesti Rahva Muuseumi geograafiline asukoht endise Raadi Lennujaama aladel annab tugeva impulsi teose vormile. Teose esteetika üheks komponendiks on lennujaamadest tuttavad pöörleva tähevahetusega (split-flap) infotablood, kus näidatakse väljuvaid ja saabuvaid lende.

Äraspidiselt terve muuseumi kontseptsioonile, kus vanu traditsioone vahendavad kaasaegsed esitlusviisid, kasutab Laastutabloo kõrg-tehnoloogilise sisu esitluseks traditsioonilist materjali – puitu. Eesti taluarhitektuurist inspireeritud vorm viitab laastukatuse motiivile.


Laastutabloo koosneb 324st puidust laastust. Neist igaühe sisse on peidetud valgust kiirgavad elemendid, mis sisse-välja lülitamise teel kuvavad igale laastule ühe tähemärgi. Tähemärgi vahetusele eelneb laastu pöörlemine ümber oma telje.

Laastutabloo kuvab reaal-ajalist informatsiooni nii riigis kui e-riigis toimuva kohta. Informatsiooni kogutakse ava-andmete (open data) andmebaasidest, avalikelt internetilehtedelt ja privaatsest andmebaasist. Ühenduvate andmebaaside hulk muutub ajas ning astub ühte sammu e-riigi arenguga.

Informatsioon lokaliseeritakse kõikidest Eesti asulatest lähtuvalt. Laastutabloo vahetab perioodiliselt asulat, mille kohta andmeid kuvatakse. Asulate valik toimub juhuslikus järjekorras kuni kõik Eesti asulad on tabloolt läbi käinud. Asulapõhine organiseerimine annab Laastutabloole lokaalse vaatepunkti üha tsentraliseeruvale ja globaliseeruvale e-riigile.

Tabloost valmib ka veebiversioon, mida saab kasutada nii arvutis, nutiseadmes kui avalikul ekraanil. Veebiversioonis saab valida endale huvitavaid andmehulkasid ning asulaid.

⌘ Andmepangad

Laastutabloole sobivad kõik andmehulgad, mis ei sisalda privaatseid isikuandmeid, on geograafiliselt määratletavad (GPS koordinaadi või EHAK koodi järgi) ning avavad põneva vaate Eesti asulate erinevuste kohta.

Hetkel on kasutusel info järmistest andmebaasidest:


❖ Commisions

Commisioned by Estonian National Museum

☺ Credits

Idee, disain, programmeerimine: Timo Toots
Kuraator: Karin Leivategija
Programmeerimine: Tanel Karindi
Font: Mart Anderson
Disain: Pent Talvet
Tootmine: Wazombi Labs OÜ

❤ Thanks

Eesti Rahva Muuseum, 3+1 Arhitektid, Mihkel Joala, Kalev Toots, Jaanus Kalde, Bruno Produit, Maarja-Leena Saar, Andres Kütt, kõik andmevaldajad

01 20190926_12-52-09.jpg
02 20190926_12-52-39.jpg
03 20190926_12-56-32.jpg